OpenSite Designer — plik Readme

Informacje ogólne

Element

Opis

Produkty

OpenX Designer 2023

Wersja

23.0.0.0

Data

Wrzesień 2023

Usługa uprawnień subskrypcji

Ta wersja produktu wykorzystuje licencjonowanie CONNECT, które nie jest obsługiwane za pomocą kluczy aktywacyjnych SELECT. Usługa uprawnień subskrypcji to nowe rozwiązanie poprawiające zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo w organizacji dzięki obowiązkowej rejestracji użytkowników za pośrednictwem klienta CONNECTION w celu uzyskania dostępu do aplikacji. Jeśli użytkownik jest już zarejestrowany w kliencie CONNECTION Client, ten warunek wstępny jest już spełniony. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany, należy skorzystać z Centrum zasobów dla administratorów i/lub skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy podczas procesu rejestracji i logowania.

Dostęp lokalny do pomocy:

Zmienna konfiguracyjna MS_HELPLOAD_USEBROWSER musi mieć wartość 1 w przypadku pomocy elektronicznej i wartość 0 w przypadku pomocy lokalnej.