OpenSite Designer — plik Readme

Bentley OpenSite Designer CONNECT Edition

OpenSite Designer CONNECT Edition to nowa aplikacja, która w ramach jednej oferty zastępuje wszystkie możliwości aplikacji do projektowania obiektów budowlanych InRoads, GEOPAK, MX, PowerCivil dla Ameryki Północnej oraz linii produktów PowerSurvey. OpenSite Designer oparto na technologii modelowania znanej z programu OpenRoads, która zapewnia istotne nowe możliwości w zakresie modelowania projektowego, modelowania analitycznego, optymalizacji modelowania i współpracy w ramach projektu. Szczegółowy przegląd funkcji jest dostępny w witrynie OpenSite. OpenSite Designer na nowo definiuje najlepsze praktyki w zakresie tworzenia projektów i wykonania konstrukcji oraz zapewnia wymianę danych podczas realizacji projektu i w całym cyklu życia infrastruktury. Za pomocą OpenSite Designer można wykonywać następujące czynności:
  • Połącz tradycyjne inżynierskie przebiegi pracy w zakresie planowania, profilowania i prac ziemnych z modelowaniem parametrycznym 3D i optymalizacją prac ziemnych, aby umożliwić tworzenie wszystkich wyników projektu, skoncentrowane na modelu.
  • Twórz inteligentne modele geometryczne i 3D zawierające informacje terenowe, dane o terenie, płytach budowlanych, parkingach, podjazdach, chodnikach, układzie działek i powiązanych z nimi obiektach terenu.
  • Osiągaj wykładniczy wzrost wydajności modelowania dzięki realizacji projektów skoncentrowanej na modelu.
  • Zapewnij użytkownikom wymianę informacji o projekcie między zespołami, lokalizacjami i branżami z zachowaniem precyzji i bezpieczeństwa.
  • Korzystaj z usług katalogowych do zarządzania i dostarczania funkcjonalnych komponentów projektowania generatywnego w ramach inżynierskiej grupy roboczej.
  • Uzyskaj dostęp do centrum dokumentacji w celu utworzenia wielobranżowej dokumentacji prac w ramach projektu infrastruktury.
  • Udostępniaj realistyczne wizualizacje wszystkim zainteresowanym w celu zebrania informacji zwrotnych, większego udziału społecznego i przyspieszenia zatwierdzania projektów.