OpenSite Designer — plik Readme

Zgodność oprogramowania

Element

Poprzedni plik ReadMe

Wersje PW

ProjectWise CONNECT Edition

(V10.00.03.434) i (V10.00.03.4xx)

Wersja MS

10.16.00.78

LumenRT

Zainstalowano z produktem (opcjonalnie)

GenerativeComponents

Zainstalowano z produktem (opcjonalnie)

CONNECTION Client

Zainstalowano z produktem