OpenSite Designer — plik Readme

Rozwiązane usterki

W tym temacie przedstawiono usterki usunięte w produktach Bentley OpenRoads, OpenRails, Odwodnienie i infrastruktura oraz OpenSite Designer.