OpenSite Designer — plik Readme

Bentley OpenSite, OpenRoads i OpenRail Designer, OpenRail Overhead Line Designer

OpenSite, OpenRoads, and OpenRail Designer, OpenRail Overhead Line Designer to aplikacje, które zastępują wszystkie możliwości linii produktów InRoads, GEOPAK, MX, PowerCivil for (Country), Bentley Rail Track, Power Rail Overhead Line i GeoMacao. Produkty OpenX Designer oparto na „technologii modelowania OpenRoads”, która zapewnia nowe możliwości w zakresie modelowania projektowego, modelowania analitycznego i współpracy w ramach projektu. Szczegółowy przegląd funkcji jest dostępny w witrynie OpenSite, OpenRoads, OpenRail.

OpenX Designer na nowo definiuje najlepsze praktyki w zakresie tworzenia projektów i wykonania konstrukcji oraz zapewnia wymianę danych podczas realizacji projektu i w całym cyklu życia infrastruktury. Za pomocą OpenX Designer można wykonywać następujące czynności:

  • Szybko zbieraj dane kontekstowych z różnych źródeł, np. z chmury punktów, siatki rzeczywistości 3D, danych terenu, obrazów i informacji geoprzestrzennych w celu wprowadzenia rzeczywistych ustawień do projektu.
  • Osiągaj wykładniczy wzrost wydajności modelowania dzięki realizacji projektów skoncentrowanej na modelu.
  • Zapewnij użytkownikom wymianę informacji o projekcie między zespołami, lokalizacjami i branżami z zachowaniem precyzji i bezpieczeństwa.
  • Korzystaj z usług katalogowych do zarządzania i dostarczania funkcjonalnych komponentów projektowania generatywnego w ramach inżynierskiej grupy roboczej.
  • Uzyskaj dostęp do centrum dokumentacji w celu utworzenia wielobranżowej dokumentacji prac w ramach projektu infrastruktury.
  • Udostępniaj realistyczne wizualizacje wszystkim zainteresowanym w celu zebrania informacji zwrotnych, większego udziału społecznego i przyspieszenia zatwierdzania projektów.