OpenSite Designer — plik Readme

Konfiguracja przestrzeni roboczej

Konfiguracja „przestrzeni roboczej” dostarczanej z programem OpenX Designer została zaprojektowana w celu zapewnienia elastycznego i wydajnego gotowego środowiska pracy. Wykorzystuje nowe poziomy konfiguracji przestrzeni roboczej i zestawu roboczego oprogramowania CONNECT Edition, które można wybierać za pośrednictwem interfejsu, który w zależności od potrzeb ułatwia poruszanie się między różnymi standardami.

Aby ułatwić zrozumienie tych poziomów konfiguracji, warto wziąć pod uwagę fakt, że przestrzeń robocza jest przeznaczona do standardów firmy i klienta, a zestaw roboczy jest przeznaczony do poszczególnych standardów projektu. Warstwy konfiguracji zapewniają nałożenie standardów projektu na standardy firmy/klienta. Można je zorganizować warstwowo wraz z podstawowym zestawem standardów.

OpenX Designer zawiera gotowe podstawowe standardy angielskie i metryczne. Dodatkowe standardy podstawowe, dostosowane do określonych regionów, krajów i agencji są również dostępne do pobrania na stronie pobierania oprogramowania Bentley.

Aby utworzyć własny zestaw roboczy za pomocą programu OpenX Designer:

  1. Uruchom oprogramowanie.
  2. Wybierz przestrzeń roboczą standardów angielskich lub standardów metrycznych.
  3. Utwórz nowy zestaw roboczy dla każdego projektu.

Tworzenie zestawu roboczego jest proste. Naciśnij przycisk Utwórz zestaw roboczy występujący w interfejsie użytkownika i podaj nazwę nowego zestawu roboczego (np. nazwę/numer projektu).

Filmy i materiały pomocnicze szczegółowo opisujące ten proces są dostępne za pośrednictwem usług CONNECT Advisor i LEARNserver.

Aby uwzględnić standardy niestandardowe, np. komórki, biblioteki dgnlib i biblioteki przekrojów normalnych w przestrzeni roboczej (firma/klient) lub zestawie roboczym (projekt), skopiuj pliki do pustych folderów, które wcześniej przygotowano. W większości przypadków nie ma potrzeby edytowania żadnych plików cfg, ponieważ konfigurację przygotowano w taki sposób, aby przeszukiwać foldery i warstwy standardów. Wyjątek stanowią pliki prototypowe i biblioteki przekrojów normalnych, które wymagają niewielkich zmian w odpowiednich plikach cfg w celu podania nazwy pliku, który należy wczytać. Więcej informacji podano w dokumentacji znajdującej się wewnątrz każdego pliku cfg oraz na filmach wskazanych powyżej.

Więcej informacji na temat konfiguracji przestrzeni roboczej w ramach produktów CONNECT można znaleźć w pomocy lub przeszukać usługę CONNECT Advisor.