MicroStation CONNECT Edition Readme

Image nasazení systému (Deployment Image)

O Image nasazení systému (Deployment Image)

Image nasazení systému vytváří systémový administrátor pro instalaci produktu se stejnými danými konfiguracemi na více počítačích. Instalační konfigurace obsahuje tyto parametry: umístění instalace, vlastnosti, zástupce ap. Jakmile poklepáte (dvojklik) na Setup.exe, který je dostupný v Image nasazení systému, spustíte instalaci aplikace s předem zadanou konfigurací, aniž by bylo nutné něco nastavovat a stahovat. Složka s image nasazení systému může být také přesunuta do sdíleného umístění, aby všichni uživatelé v rámci organizace měli možnost provést odsud instalaci produktu; administrátor může toto sdílené umístění používat v Software Distribution System pro instalaci tohoto produktu.

Image nasazení systému může být sdílen v síti na cestě UNC nebo používán v SMS/SCCM.

Výhody používání Image nasazení systému

Obecně vzato, Image nasazení systému můžeme považovat za předem konfigurovaný offline instalační proces. Následující body shrnují výhody této metody instalace:
  • Připojení na internet není nutné.
  • Oddělené pre-requisite balíčky nebo sady balíčků nejsou před instalací potřeba.
  • Umístění instalace může být určeno a nastaveno v image nasazení produktu. Jakmile je jednou definováno, produkt bude instalován na jedno místo ve všech počítačích.
  • Instalované komponenty jsou předem vybrány v okamžiku, kdy je image nasazení systému vytvářeno. A tak na všech počítačích bude produkt nainstalován stejně.

Obsah Image nasazení systému

Image nasazení systému obsahuje všechny soubory, které jsou zabaleny s produktem, včetně stažených souborů. Proces tvorby Image nasazení systému neanalyzuje systém, na němž byl instalační balíček vytvořen. A tak je možné v něm snadno ukládat všechny komponenty pro instalaci. Image nasazení systému v sobě obsahuje také konfiguraci instalace.

Před spuštěním

Při používání nekořenového disku dbejte na to, aby instalační disk určený v Image nasazení systému, pokud je jiný než obvyklý kořenový (zpravidla c:\), opravdu existoval na počítači, kde bude aplikace posléze instalována.