MicroStation CONNECT Edition Readme

Služba Subscription Entitlement

Subscription Entitlement Service je nový Bentley licenční model, který nabízí zvýšenou bezpečnost a optimalizuje používání vašich předplacených licencí Bentley produktů. Je integrován do Bentley Identity Management System (IMS) a spolupracuje s Bentley CONNECT technologiemi. Umožňuje v reálném čase podávat hlášení o využívání produktů, včetně podrobných výstražných zpráv pro uživatele. Nabízí administrátorům vyšší úroveň možností, jak pracovat s licencemi ve vaší organizaci. Neposkytuje pouze další nové možností pro sledování a správu licencí a jejich využívání, nabízí i nové pokročilé licenční nástroje, které vylepší digitální procesy.

Aktivace

Tento update produktu MicroStation CONNECT Edition využívá službu Subscription Entitlement Service, která již nepodporuje SELECT aktivační klíče. Služba Subscription Entitlement Service se chová odlišně a nabízí administrátorovi uživatelů ve vaší organizaci větší bezpečnost a přehlednost díky povinnému přihlašování v aplikaci CONNECTION Client; jen tak získá uživatel přístup do produktu MicroStation. Pokud již jste zapsáni v aplikaci CONNECTION Client, pak jste tento předpoklad automaticky splnili. Pokud ještě zapsáni nejste, přečtěte si prosím Administrator's Resource Center a kontaktujte vašeho administrátora a požádejte ho o pomoc při provedení registraci a přihlašování (zapisování).

Se službou Subscription Entitlement Service mohou administrátoři snadno kontrolovat a řídit přidělování licencí pro uživatele Bentley software. Potřeby a nároky na přidělování licencí uživatelům jsou řízeny a vytvářeny pomocí Služby Entitlement Management v rámci Subscription Entitlement Service. Jakmile se uživatelé zapíší do služby CONNECTION Client, získají přístup do projektů své organizace, mohou stahovat nové verze softwaru, obdrží relevantní upozornění a bude možné sledovat, jak licence využívají.

Varování

Služba Subscription Entitlement Service může kontrolovat, pokud to licenční administrátor organizace nastaví, zda uživatelé při využívání licencí nepřekračují určitý počet licencí; uživatelé se mohou (pomocí výstražného dialogu) rozhodnout, zda použijí nadpočetnou licenci. Toto upozornění bude uživatele varovat, že při spuštění (popř. dalším používání) programu MicroStation bude mu poskytnuta termínovaná licence. Pokud se uživatel ocitne v této situaci, může produkt MicroStation ukončit, aniž by licence byla použita, nebo potvrdit, že termínovanou licenci (která bude vygenerována) při spuštění produktu MicroStation využije, a to podle nastavení, která mu administrátor přidělil.