MicroStation CONNECT Edition Readme

Poznámky k vydání zabezpečení

Společnost Bentley se zavázala nepřetržitě vyhledávat a opravovat v zabezpečení slabá místa, která ovlivňují její produkty a služby. Pravidelné kontroly a opravy zabezpečení jsou součástí našich verzí, abychom zajistili lepší odolnost vůči slabým místům zabezpečení. Podrobnosti o všech vylepšeních v zabezpečení v této verzi programu naleznete na vaší informační stránce v středisku Trust Center.