MicroStation CONNECT Edition Readme

Než začnete

Než začnete, přečtěte si prosím následující informace:

Přečtěte si pečlivě Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA) při instalaci programu MicroStation. Pokud si produkt nainstalujete, tak vyjádříte souhlas s podmínkami této smlouvy. Kopii Licenčního ujednání s koncovým uživatelem (EULA) pod názvem "Eula.pdf" naleznete ve složce ..\ProgramData\Bentley\Documentation\MicroStation\<verze_produktu>\<jazyk>\ po instalaci, a také si ji můžete přečíst on-line na adrese http://www.bentley.com/legal/eula_en.txt.