Bentley Descartes Lueminut

Copyright

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright (c) 2023 Bentley Systems, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmistot, tiedostomuodot ja näytöt, joita saa käyttää vain sovellettavan käyttöoikeuden haltija, sisältävät luottamuksellisia Bentley Systems Incorporatedin ja/tai kolmansien osapuolten tekijänoikeudella suojattuja ja liikesalaisuuden alaisia tietoja, joita ei saa jakaa tai muutoin saattaa yleisön saataviin ilman asiaankuuluvia lupia.

RAJOITETTUJEN OIKEUKSIEN SELITE

Jos ohjelmisto hankitaan Yhdysvalloille, sen viranomaisille ja/tai Yhdysvaltain hallitukselle tai näiden puolesta (jäljempänä "Yhdysvaltain hallitus"), sen käyttöoikeutta on rajoitettu. Ohjelmisto on soveltuvin osin liittovaltion säännöstön 48 C.F.R. 12.212 mukainen "kaupallinen tietokoneohjelmisto" ja 48 C.F.R. 52.227-19(a) mukainen "rajoituksin varustettu tietokoneohjelmisto" ja ohjelmiston mukana toimitettavat asiakirjat ovat soveltuvin osin liittovaltion säännöstön 48 C.F.R. 227.7202 mukaisia "kaupallisen tietokoneohjelmiston asiakirjoja". Yhdysvaltain hallitus saa käyttää, muokata, jäljentää, julkaista, suorittaa, näyttää tai luovuttaa ohjelmiston ja sen mukana toimitettavat asiakirjat vain tämän sopimuksen ja liittovaltion säännöstön 48 C.F.R. 12.212, 52.227-19, 227.7202 ja 1852.227-86 mukaisin rajoituksin. Toimeksisaaja/valmistaja on Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678. Julkaisemattomat – oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten nojalla.